หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ตรวจสอบพื้นที่งานสวนป่าเชียงดาว

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 งานสวนป่าเชียงดาว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายยิ่งยง วงศ์ใหญ่ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่ สวนป่าปางไม้แดง แปลงปี 2524-2528 เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสวนป่า โครงการ 5 ต่อไป