หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่มายให้ความอนุเคราะห์ประเมินราคาต้นไม้

            เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 งานสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและประเมินราคาไม้  ตามคำขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง โดยมีเจ้าหน้า องค์การบริการบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา นำชี้ต้นไม้และอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ตรวจสอบประเมิน