หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ตรวจสอบพื้นที่สวนป่า

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ออกมาทำการตรวจสอบสภาพป่าบริเวณพื้นที่งานสวนป่าแม่คำปอง – แม่สาย ขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา 20) ป่าแม่เติ๊ก ป่าแม่ถาง และป่าแม่คำปอง ซึ่งช่วงเช้าตรวจสอบบริเวณแปลงปี 2563/2527 เนื้อที่ 169 ไร่ ช่วงบ่ายบริเวณแปลงปี 2564/2527 เนื้อที่ 168 ไร่