หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่มาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 งานสวนป่าแม่มาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดพระธาตุดอน ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสูงเม่น เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ศาสนสถาน) เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำชำ พร้อมฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำชำ และราษฎรในพื้นที่ ได้ร่วมใจกันทำความสะอาดวัดพระธาตุดอนแก้ว กวาด ล้าง เก็บเศษใบไม้ ใบหญ้า พร้อมตัดหญ้ารอบบริเวณวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 109 คน