หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าสาละวิน ร่วมตรวจนับต้นไม้ในแนวเขตทางหลวง

            เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 งานสวนป่าสาละวิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ทางหลวงแม่สะเรียง ร่วมตรวจสอบ ตรวจนับต้นไม้ในแนวเขตทางหลวงหมายเลข 105 ตอนแม่เงา-แม่สะเรียง กม. 224+419 ถึง กม.227+454