หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่ลี้ งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ และงานสวนป่าบ้านวงษา ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน

           เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 งานสวนป่าแม่ลี้ งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ และงานสวนป่าบ้านวงษา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน โดยมี นายรวมศิลป์  มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม