หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าแม่หอพระ ร่วมประชุมจัดสัปดาห์ RE X-ray

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 งานสวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ร่วมประชุม จัดสัปดาห์ RE X-ray ค้นหาผู้ติดยา ของอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ หมู่บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าร่วมประชาคมขอความเห็นชอบ “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน” ในรูปแบบโครงการความร่วมมือ 4 ฝ่าย โดยมี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ,  ชุมชน ม.8 บ้านป่าไม้ , เทศบาลตำบลแม่หอพระ และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในพื้นที่สวนป่าแม่หอพระ ออป.เขตเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนบ้านป่าไม้ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ โดยมี นายโชคทวี ศรีเที่ยง ปลัดอำเภอแม่แตง เป็นประธาน