หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

อบรมเชิงปฏิบัติการ

            เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ในการจัดการเชื้อเพลิงและวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในครัวเรือน ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง  “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ณ สำนักงานสวนป่าแม่มาย ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ซึ่งงานสวนป่าได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม