หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

          เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยได้ดำเนินการพรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ต้นไม้ที่อยู่บริเวณโดยรอบสำนักงาน อาทิเช่น รวงผึ้ง มะยงชิด ฝรั่ง ลิ้นจี่ ฯลฯ และเก็บทำความสะอาดกิ่งไม้ ใบไม้บริเวณสนามหญ้าหน้าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง โดยมี นายภพปภพ  ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ในสังกัดร่วมกิจกรรมในครั้งนี้