หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน ร่วมประชุมสภากาแฟ

            เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายคมณ์ จำปาวัลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และนายวิมล เจียรรัตนสวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนอำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2565 ณ บริเวณบ้านป่องนัก พลับพลาที่ประทับแรมโรงทหารนครลำปาง 2469 มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยน และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โดยกระทรวงกลาโหม จ.ลำปาง เป็นเจ้าภาพ