หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 งานสวนป่าแม่หาด – แม่ก้อ , งานสวนป่าแม่ลี้ และงานสวนป่าบ้านวงษา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประจำเดือน ธันวาคม 2565