หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และร่วมกิจกรรมจิตอาสา

          เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ส่วนแผนงานและประเมินผล ออป.เหนือบน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง ต่อจากนั้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง โดย งานสวนป่าทุ่งเกวียนและงานสวนป่าแม่มาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ท่าน้ำหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี