หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าขุนแม่คำมี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

           เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 งานสวนป่าขุนแม่คำมี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ท่าล้อ ริมน้ำแม่คำมี หมู่ 2 ต. แม่คำมี  อ. หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี