หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

งานสวนป่าทุ่งเกวียน ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 2565

          เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 งานสวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และชุมชน ในอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในกิจกรรมวันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้

- เวลา 7.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร

- เวลา 9.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ เนื่องวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท่าน้ำหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- เวลา 10.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร

- เวลา 11.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน