หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตรวจติดตามการดำเนินงาน อ.อ.ป.เหนือบน

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ได้เดินทางมาตรวจติดตามงานด้านอุตสาหกรรมป่าไม้และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของงานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง ส.ธอ โดยมี นายทวี ทองอยู่แบบ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ พร้อมด้วย นางสาวรัชนีวรรณ สะท้าน หัวหน้างานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวาง  ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยังงานสวนป่าวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ เพื่อติดตามและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยมีนายไพศาล  ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ ให้การต้อนรับ