หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ออป.เหนือบน ร่วมงานมหกรรม ทส.พบประชาชน

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายภพปภพ  ลรรพรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน พร้อม ผู้บริหารและคณะพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ร่วมงาน เปิดมหกรรม ทส.พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ครั้งที่ 2 ณ หน่วยฝูงบินต่ำ 416 กองทัพอากาศ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และร่วมบันทึกภาพในโอกาสนี้ด้วย