หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานสวนป่าแม่หอพระ

           เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 งานสวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นักศึกษาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน โดยมีนายศราวุธ คำภีระ หัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระ เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของงานสวนป่าแม่หอพระ การทำแนวป้องกันไฟการลิดกิ่ง และการวางแปลงสำรวจปริมาตรกำลังผลิต (FIS) แก่นักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  เป็นผู้ควบคุมและประสานงาน