หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

บุคคลออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

ตรวจสอบสภาพป่า

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) , หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม. 26 (ท่าผา) เดินทางมาตรวจสอบสภาพป่าตามคำขอใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 20 แปลงปี 2517/60 , 2518/60 , 2519/61 , 2520/62 , 2520/63 และ 2521/64 โดยมีนายอาติชาติ  เหลาโชติ หัวหน้างานวนป่าแม่แจ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่งานสวนเป็นผู้นำสำรวจ