การดำเนินงานสวนป่า ตามระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

สถิติผู้ชม

ค้นหา

Vinaora World Time Clock

Up

ประกาศขายไม้

งานสวนป่าแม่แจ่ม ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ประมูลไม้สักสวนป่า วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
งานสวนป่าแม่คำปอง-แม่สาย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า (ไม้โพรง,รู) วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักแปรรูป โรงเลื่อยร้องกวาง จังหวัดแพร่
งานสวนป่าแม่อุมลอง ประมูลไม้สักสวนป่า วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
การประมูลจำหน่ายไม้สักและไม้กระยาเลยท่อน ที่ทำออกบริเวณพื้นที่กรมทางหลวงมีแผนงานที่จะดำเนินการขยายช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องจารจรในทางหลวงหมายเลข 103 ตอนแม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.40-554- กม. 64-345 ท้องที่ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง (งวดที่ 1)
ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักแปรรูป โรงเลื่อยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งานสวนป่านาพูน ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
งานสวนป่าแม่มาย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
งานสวนป่าแม่ทรายคำ ประมูลไม้สักสวนป่า วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
งานสวนป่าวังชิ้น ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
งานสวนป่าแม่มาย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
งานสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
งานสวนป่าสะเมิง ประมูลไม้สักสวนป่า วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 256
งานสวนป่าทุ่งเกวียน ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
งานสวนป่านาพูน ประมูลไม้สักสวนป่า วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
งานสวนป่าแม่มาย ประมูลไม้สักสวนป่า วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
งานสวนป่าเวียงมอก ประมูลไม้สักสวนป่า วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 
 
Powered by Phoca Download